top of page

בחרוזים משעשעים מתאורים שלבי יצירת סיפור והוצאת ספר לאור. מטרת הספר לטפח מודעות ואהבה לספר, באמצעות התנסות חווייתית בתהליכי היצירה.
הספר כולל ערכת הפעלה.

על הספר

-

Danacode: 359-39

Code

+

איך ספר נולד?
  • איך ספר נולד?