top of page

    סיפורי דוסו לילדים חלק ב' - הבנת הזולת

    85.00 ₪מחיר
    כולל מע״מ

    חלק זה של התוכנית מתמקד בסוגיות של השתלבות חברתית תוך הרחבת הבנת האני והזולת.