top of page

סיפור המשלב הכרות עליזה עם שבעת המינים, על אפיוניהם השונים, צרכיהם ומקום גידולם הייחודי עם נושא החברות.

כל אחד מגיבורי הסיפור מוצא את מקומו בארץ ישראל.

על הספר

-

Danacode: 359-20

Code

+

שבעה ידידים
  • שבעה ידידים

שבעה ידידים

65.00 ₪מחיר
כולל מע״מ

מכירת קיץ צללזון

כריכה: רכה

הספר מלווה בערכת הפעלה לילדים.