top of page

כל דיון בכל סוגיה תרבותית-חברתית-כלכלית-ביטחונית-מדינית במדינת ישראל, ישיק בשלב זה או אחר לשאלת הקשר בין דת ללאום שבמוקד ספר זה. במטרה ליצור יחסי אמת בין יהודים שאינם ישראלים לבין ישראלים שאינם יהודים, מובאת במהדורה שלישית ומחודשת של ספר זה הצעתו של הלל קוק לניתוק הקשר הגורדי בין הדת היהודית לבין הלאום הישראלי.

קריאה זו מובילה למסקנה כי זהות ישראלית מדויקת יותר, הכוללת שייכות לאומה הישראלית – הקיימת אך אינה מוכרת דיה – חיונית לעתיד הקיום של ישראל, ביציבות, ברווחה ובעצמאות כלכלית. 

המחבר, יוסף אגסי, פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב ויורק (טורונטו), בצעירותו היה תלמיד בישיבת "אלומה" ו"מרכז הרב". תואר דוקטור לפילוסופיה (מדעי הטבע: לוגיקה ומתודולוגיה) הוענק לו על ידי אוניברסיטת לונדון. אגסי פרסם מאות מאמרים בכתבי עת מקצועיים בין לאומיים לצד עשרות ספרים. ביניהם ראוי לציון הספר "מיהו ישראלי?" שבכתיבתו לקח חלק לצד פרופ' יהודית בובר אגסי ומשה ברנט.

על הספר

-

 ISBN: 978-965-92685-3-5

Code

+