top of page

הוצאה לאור

במהלך ההפקה "עלו-עט" מרכזת את כל התהליכים הכרוכים בהוצאתו לאור של ספר, מפקחת על עמידה בלוח הזמנים, מנהלת את ההתקשרויות החוזיות עם הספקים השונים ולוקחת על עצמה את מלא האחריות על הביצוע האיכותי ביותר.

סופר צללים וליווי בכתיבה

ליווי בכתיבה, הנחייה אישית או עבודה עם "סופר צללים" - כל אלה בהתאם לבחירה ולצורך.

עריכה ספרותית

בין השירותים הייחודיים המוצעים ב"עלו-עט" ראוי למנות את הליווי האישי, משלב הרעיון הראשוני ועד לגיבושו לכדי מהות טקסטואלית. התהליך כרוך בסדרת מפגשים, ההופכים למסע עומק מרתק.

עיצוב גרפי ואיורים

העיצוב הגרפי של הספר מצריך ידע והקפדה על הפרטים הקטנים. ב"עלו-עט" תמצאו מעצבים גרפיים ומאיירים מהשורה הראשונה.

ייצור

מלא האחריות לביצוע של כל שלבי הייצור מוטלת על "עלו-עט" - החל מהפקת הלוחות (אם יש) ועד לכריכת הספרים והובלתם לנקודת היעד המבוקשת.

הפקה ופיקוח-על

פיקוח-על יעיל הוא זה המאפשר אינטגרציה הרמונית בין כלל מרכיבי התהליך - החל מבניית הלו"ז, עבור דרך הפיקוח על שלבי העיצוב הגרפי וקדם הדפוס ועד לתהליכי הייצור עצמם.

שירותי הסטודיו

bottom of page