תיעוד של עולם קסום שנוצר מתוך אהבה, במהלך עבודה עם ילדים במקלט של ממש. המקום היה מקלט מהמציאות, אך גם גשר אליה. אליו הגיעו ילדים עם בעיותיהם, מצוקותיהם וכאביהם. שם הם זכו לטיפול בלתי שגרתי, המונחה על-ידי אהבה וכבוד לבחירותיהם. התהליכים תועדו במחברת בזמן אמת על-ידי הכותבת, שליוותה בגישתה הייחודית את השלבים הטיפוליים. מתוך דפי אותה מחברת עולים הקווים המנחים להתמודדות עם קשת האירועים שמזמנים לנו החיים.

המקלט

₪72.00מחיר