top of page

סיפור על זרע האפון הקטן, המתאר באופן קליל ועליז את מחזור הצמיחה בטבע - מזרע אל זרע. כך עוקבים הילדים אחר שלבי גידולו והתפתחותו של זרע האפון הקטן.

על הספר

-

Danacode: 359-42

Code

+

זרע של אפון
  • זרע של אפון