top of page

"טקסט נדיר במצוינות שלו, בעומק החשיבה שלו וביכולת שלו להבהיר, במילים הכי פשוטות בעולם, מושגים מאוד מאוד מסובכים שבכלל לא צריך לקרוא להם בשמות הארוכים שלהם כדי להבין מהם"
אריאנה מלמד על "חוקי היער הירוק"  (אריאנה מלמד, 13.5.07 YNET)

הספר מיועד לילדים בגיל הרך ובכיתות היסוד. מטרתו להקנות מושגים ראשוניים על ערכם ותרומתם של החוקים ועל תהליכי חקיקה בחברה דמוקרטית. הספר מלווה בחוברת הדרכה למורה ולגננת.

"חוקי היער הירוק" כלול ברשימת הספרים המומלצים של משרד החינוך ומרכז רבין.

על הספר

-

Danacode: 359-12

Code

+

חוקי היער הירוק