top of page

סיפורה של טיפ-טיפונת הוא סיפור מחזור המים בטבע, המוגש לילדים בשיר-סיפור קליל ומשעשע, המתאר את הרפתקאותיה וגלגוליה של טיפת המים. בכל פרק מפרקי הסיפור מוצעת פעילות שמטרתה לחזק את מעורבותם והבנתם של הילדים לגבי כל אחד מהשלבים שעוברת טיפת המים במסעותיה.
הספר מלווה בערכת הפעלה.

על הספר

-

Danacode: 359-90

Code

+

טיפ-טיפונת
  • טיפ-טיפונת