top of page

סיפור-ציור לילדים בגיל הרך בנושא עונות השנה. קריאת הסיפור, יחד עם פעילות של יצירה, נועדה לעורר את הילדים להבחין בשינויים החלים בסביבתם הקרובה עם חילופי העונות.

על הספר

-

Danacode: 359-36

Code

+

ילד קיץ ילד חורף
  • ילד קיץ ילד חורף