top of page

הספר מציע דרך לעשיית השינוי המתבקש - שינוי ארגוני במערכות הידע האישי שלנו. מערכות אלה אחראיות על מחשבותינו, הרגשותינו ומעשינו. שינוי בהן יאפשר לנו ליצור מציאות הרמונית, התואמת את היכולות, הרצונות והמאוויים של כל אחד מאיתנו.

בסגנונה הייחודי, השובב והקולח, מפרקת המחברת תבניות מחשבתיות מקובעות וחושפת בפני הקוראים אלטרנטיבה של קיום מסוג אחר, פשוט ומאוזן.

 

אודות הספר

-

Danacode: 1116-1

Code

+

ירח מואר
  • ירח מואר