top of page

מפעל מופתי של יוסף אגסי, שתרגם לעברית את אחד מספרי הפילוסופיה החשובים במאה העשרים מאת קארל פופר. הספר ראה אור לראשונה בגרמנית. בשנות השישים סייע אגסי בידי מורו, קארל פופר לתרגם את הספר לאנגלית. למעלה מיובל שנים חלפו בטרם הוחל במלאכת תרגום הספר לעברית - והריהו לפניכם.  

על הספר

-

קרל פופר - היגיון התגלית המדעית