top of page

תכנית דוסו לילדים עוסקת בהתפתחות הרגשית והחברתית של ילדים, תוך שימת דגש על ההכרה האישית בייחודיות של כל ילד וילד. התכנית מהווה כלי חינוכי מובנה, הנותן ביד המחנך מערכת של פעילויות חווייתיות בתחומי החיים השונים.

התכנית המבוססת על החוויה הרגשית, וככזו לוקחת את הילדים אל עבר מחוזות הדמיון ומעוררת את סקרנותם ואת המוטיבציה שבהם לבחון את החוויה החברתית-אנושית. בבסיס התכנית עומדת הנחת היסוד לפיה הבנת התהליכים החברתיים מותנית בהבנת ה"אני". התכנית גובשה תוך הקפדה על "ריחוק מובנה", המאפשר לילדים לצפות בהתרחשויות החברתיות והרגשיות מבלי שיחושו מאוימים.

מושגי הכבוד ל"אני" ול"אחר" והלגיטימציה למגוון הרגשות והתחושות האנושיים, לצד מודל של תמיכה חברתית, מאפשרים פיתוח של דיאלוג אסרטיבי, כתחליף למבעים אילמים או אלימים.

גישת דוסו מסתייעת במגוון אמצעים, כגון: הקשבה, שיחה משחק דרמטי ועוד, המתמקדים בפיתוח מיומנות של הבעה ושיפור התקשורת הבין אישית  תוך הקניית כלים לפתרון בעיות. הפעילויות כוללות בנוסף לסיפורים ולדיונים המובנים גם פעילות בדמיון מודרך, אירועים בלתי גמורים, משחקי סימולציה, הפעלה מוסיקלית, פיתוח מושגים רגשיים וכלליים ועוד.

תכנית דוסו לילדים פותחה בארצות הברית על-ידי דר' ד. דינקמאייר האב והבן; תורגמה על-ידי צוות יועצות חינוכיות מטעם השירות הפסיכולוגי הייעוצי של משרד החינוך; ונערכה על-ידי היועצת נורית שטרנברג.

על תכנית דוסו לילדים

-

תכנית דוסו לילדים
  • תכנית דוסו לילדים